CMV-1
Black&Decker

13663-00

CARBON

P/1554

CMV-2
Black&Decker

137865-04

CARBON

P/7359-B3

CMV-2-P
Black&Decker

132254-07

CARBON / PORTACARBON

P/7359-B3

CMV-3
Black&Decker

922397-03

CARBON

P/4291

CMV-4
Black&Decker

450374-02

CARBON

P/DW130

CMV-5
Black&Decker

143803-00

CARBON

P/DW510K y DW508

CMV-7
Black&Decker

930897-00

CARBON

P/DW818 y DW321K

CMV-8
Black&Decker

400814-00

CARBON C/RESORTE COBRE

P/ DW610

CMV-9
Black&Decker

49734-00

CARBON

P/DW156 y DW138

CMV-10
Black&Decker

284140-00

CARBON

P/DW874, DW870 y B&D 2731

CMV-12
Black&Decker

70482-00

CARBON C/RESORTE DELGADO

P/2036

CMV-13
Black&Decker

32876-00

CARBON

P/4278

CMV-28
Black&Decker

176846-02

CARBON

P/DW282 y DW217

CMV-81
Black&Decker

90512443

CARBON

P/BDTS200

CMV-81-A
Black&Decker

90512450

CARBON

P/BT2000L-B3

CMV-101
Black&Decker

603754-01

CARBON / PORTACARBON

P/DW988

CMV-102
Black&Decker

N034411

CARBON (2 PZAS CJA)

P/DWD024-B3

CMV-103
Black&Decker

384848-00SV

CARBON / PORTACARBON

P/RO400G

CMV-104
Black&Decker

487918-03

CARBON

P/DW341M-B3

CMV-105
Black&Decker

922237-03

CARBON

P/7006 Y 2720

CMV-106
Black&Decker

5140039-94

CARBON

P/RP250BE-B3

CMV-107
Black&Decker

5140090-94

CARBON

P/WP1500K-B3

CMV-108
Black&Decker

588563-00

CARBON / PORTA CARBON

P/DS321

CMV-109
Black&Decker

N257540

CARBON C/AUTOMATICO

P/DWE-4212

CMV-110
Black&Decker

5140003-43

CARBON

P/DW297

CMV-111
Black&Decker

90563700

CARBON

P/DW300-B3

CMV-112
Black&Decker

514165-17

CARBON

P/STGS7115-B3

CMV-113
Black&Decker

650918-01

CARBON

P/D28115

CMV-113-C
Black&Decker

650917-01

CARBON C/AUTO

P/D28114

CMV-114
Black&Decker

489257-00

CARBON (2 PZAS)

P/D25763K

CMV-115
Black&Decker

5140125-11

CARBON

P/G2207-B3

CMV-116
Black&Decker

90568794

CARBON y RESORTE

P/CS1034-B3

CMV-117
Black&Decker

640491-01

CARBON C/AUTO

P/D28114

CMV-232
Black&Decker

920014-00

CARBON

P/U-114

CMV-445
Black&Decker

445861-03

CARBON

P/DW402-35 y DW318

CMV-538
Black&Decker

920115-00

CARBON

P/312

CMV-558
Black&Decker

392574-01

CARBON C/AUTO

P/D28496MB3

CMV-580
Black&Decker

135948-00

CARBON

P/164-01 y 7928

CMV-580-1
Black&Decker

KIT

KIT. CARBON / PORTA y PLACA

P/164-01 y 7928

CMV-581
Black&Decker

131602-00

CARBON

P/DW494

CMV-581-1
Black&Decker

131602-00S

CARBON DOB C/RESORTE COBRE

P/DW494-220 y 3328

CMV-583
Black&Decker

933370-00S

CARBON

P/DW882

CMV-584
Black&Decker

145323-02

CARBON

P/DW708 y DW358

CMV-584-P
Black&Decker

147097-09

CARBON/PORTA CARBON

P/DW384 y DW358

CMV-585
Black&Decker

5140002-36

CARBON

P/G720-B3 y GR750

CMV-585-5
Black&Decker

90604792

CARBON

P/G720-B3 T5

CMV-585-CH
Black&Decker

5140029-27

CARBON (2 PIEZAS)

P/GT20-B3

CMV-586
Black&Decker

560454-00

CARBON

P/KG72-B3 y KG72

CMV-588
Black&Decker

384613-01

CARBON

P/DW872

CMV-600
Black&Decker

398139-00

CARBON

P/DW618D y DW616

CMV-601
Black&Decker

5140050-70

CARBON

P/CS1020-B3

CMV-602
Black&Decker

N408735

CARBON

P/D28700-B3

CMV-603KIT
Black&Decker

650916-01

KIT. 2 CARBONES, CON y SIN AUTOMATICO

P/D28111-B3, D28402 y D28402-B3

CMV-603-A
Black&Decker

636128-01A

CARBON C/AUTO

P/D28111-B3, D28402 y D28402-B3

CMV-603-B
Black&Decker

650916-01-B

CARBON S/AUTO

P/D28111-B3, D28402 y D28402-B3

CMV-604
Black&Decker

403485-03

CARBON C/AUTO

P/DW852-CH

CMV-605
Black&Decker

176949-17

CARBON

P/DW505K

CMV-606
Black&Decker

588698-01

CARBON S/AUTO

P/D25900K

CMV-606-A
Black&Decker

588698-01

CARBON C/AUTO

P/D25900K

CMV-606KIT
Black&Decker

588698-01

KIT. 2 CARBONES, CON Y SIN AUTOMATICO

P/D25900K

CMV-607
Black&Decker

146475-02

CARBON C/TERMINAL CORTA

P/DW508K-B3 y DW107-35

CMV-607KIT
Black&Decker

CMV-607KIT

KIT. 2 CARBONES, TERMINAL CORTA Y LARGA

P/DW508K-B3 y DW107-35

CMV-608
Black&Decker

146475-02

CARBON C/TERMINAL LARGA

P/DW508K-B3

CMV-609
Black&Decker

187376-00

CARBON C/TERMINAL LARGA

P/DW502-B3

CMV-609-B
Black&Decker

187376-00

CARBON C/TERMINAL CORTA

P/DW502-B3

CMV-609KIT
Black&Decker

187376-00

KIT. 2 CARBONES, TERMINAL CORTA Y LARGA

P/DW502-B3

CMV-610
Black&Decker

791054-00

CARBON

P/DW874 y DW870

CMV-611
Black&Decker

949830-02

CARBON

P/P22-21

CMV-612
Black&Decker

655213-02

CARBON

P/DW292 y D21620K

CMV-613 -A
Black&Decker

585475-01

CARBON C/AUT

P/D25213K-QU y 25203

CMV-613-B
Black&Decker

585475-01

CARBON S/AUT

P/D25213K-QU y 25203

CMV-613KIT
Black&Decker

585475-01

KIT. 2 CARBONES, CON Y SIN AUTOMATICO

P/D25213K-QU y 25203

CMV-614
Black&Decker

596071-00

CARBON

P/KG915-B3 y KG915

CMV-615
Black&Decker

614367-00

CARBON

P/DW703-B3 y DW713-B3

CMV-616
Black&Decker

N081423

CARBON

P/DW511-B3 y DW508S-B3

CMV-617
Black&Decker

381028-08

CARBON

P/DW368K

CMV-618
Black&Decker

5140013-58

CARBON

P/WP1300K-B3

CMV-620
Black&Decker

5140050-70

CARBON

P/CS1020-B3

CMV-621
Black&Decker

635174-00

CARBON

P/KR750-B3

CMV-622
Black&Decker

792400-00

CARBON

P/CD400-B3

CMV-623
Black&Decker

939539-00

CARBON C/AUTO

P/DW818-B3

CMV-624
Black&Decker

286032-00

CARBON

P/DW734

CMV-625
Black&Decker

N097997

CARBON

P/D28710-B3

CMV-626
Black&Decker

N398321

CARBON (2 PZAS)

P/DWP849X-B3

CMV-626S
Black&Decker

N398321

CARBON

P/DWP849X-B3

CMV-627
Black&Decker

N097696

CARBON C/AUTO

P/DWE4120-B3

CMV-628
Black&Decker

387542-00

CARBON

P/TR165

CMV-629
Black&Decker

940146-01

CARBON

P/DW625

CMV-630
Black&Decker

89754-01

CARBON

P/RO100

CMV-631
Black&Decker

N259979

CARBON C/AUTO (2 PZAS)

P/DWE4557-B3

CMV-632
Black&Decker

949646-01

CARBON C/AUTO

P/G850

CMV-633
Black&Decker

5140050-34

CARBON

P/HD500-B3 T2

CMV-634
Black&Decker

90547778

CARBON

P/TM500-B3

CMV-635
Black&Decker

90577781

CARBON (2 PZAS)

P/SS200-B3

CMV-637
Black&Decker

5140063-06

CARBON

P/CS2000-B3

CMV-638
Black&Decker

N179043

CARBON (2 PZAS)

P/DWE560-B3

CMV-639
Black&Decker

N314200

CARBON / PORTA CARBON

P/DWE575K-B3

CMV-656
Black&Decker

N082895

CARBON 2 PZAS, C/ AUTO y S/AUTO

P/DWE4010-B3

CMV-670
Black&Decker

1004685-54

CARBON 2 PZAS, C/AUTO y S/AUTO

P/DWE1622K-B3

CMV-671
Black&Decker

5140129-35

CARBON

P/TB550-B3

CMV-672
Black&Decker

5140136-53

CARBON

P/BDSG500-B3

CMV-673
Black&Decker

387558-01

CARBON

P/DW939K

CMV-674
Black&Decker

389025-00SV

CARBON (2 PZAS) C/PORTA CARBON

P/DW928K-2

CMV-675
Black&Decker

635034-00

CARBON

P/7112

CMV-676
Black&Decker

N198492

CARBON

P/DWD210G

CMV-677
Black&Decker

5140015-50

CARBON (2 PZAS)

P/BT1400-B3

N031214
Black&Decker

N031214

CARBON y PORTA CARBON

P/DCD930KX

N157123
Black&Decker

N157123

CARBON / PORTA CARBON

P/DC845KA y DC742VA

N268145
Black&Decker

N268145

CARBON C/ARO PORTA CARBON

P/DCD785C2

90525450
Black&Decker

90525450

CARBON / PORTA CARBON

P/KS455-B3

CMV-23
Black&Decker

N031635

CARBON

P/363 y 345

CMV-27
Black&Decker

N031634

CARBON

P/7539 y 75361

CMV-28
Black&Decker

176846-02

CARBON

P/DW282 y PC600D

CMV-36
Black&Decker

N119739

CARBON

P/7800 y J-2601

CMV-100
Black&Decker

874289

CARBON

P/DW311K y 627

CMV-547
Black&Decker

1313113

CARBON

P/1400

ABRACOL
Black&Decker